Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Annuar Bin Hj Musa
Chairman, Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 

Yang Berhormat Dato' Seri Idris bin Jusoh

 

 

Contact Us

For further information please contact

Universiti Kuala Lumpur
1016, Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
Tel : +603 – 2175 4000
Fax : +603 – 2175 4001
email : enquiries@unikl.edu.my