Tajuk:  CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UNIKL BMI) 

 

* 4 Sebutharga akan di keluarkan bagi 4 seksyen iaitu ;

 

1.       CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI SEKSYEN ELEKTRIKAL DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UNIKL BMI)

2.       CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI SEKSYEN PENYELIDIKAN & INOVASI DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UNIKL BMI)

3.       CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI SEKSYEN KOMUNIKASI DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UNIKL BMI)

4.       CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI SEKSYEN TEKNOLOGI MEDIKAL DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UNIKL BMI)

 

Kod Bidang            :   130101 (Mesin Dan Kelengkapan Bengkel) / 130102 (Mesin dan Kelengkapan Khusus)

 

Tarikh Taklimat     :  15 Mac 2017 (Rabu)

 

Jam                         :  11.00 Pagi

 

Tempat                  :  Seminar Room, Level 1 UniKL BMI

 

Nota                       :

 

  1. Pembekal-pembekal Bumiputera hendaklah mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum dibenarkan membeli dokumen.

i)                    SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

ii)                  SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

iii)                SIJIL PENDAFTARAN GST DI BAWAH AKTA CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN

  1. Bayaran dokumen adalah RM50.00 secara tunai setiap satu sebutharga /naskah. Wang ini tidak dikembalikanSatu (1) pembekal hanya dibenarkan membeli satu (1) dokumen tender bagi setiap tender dan mengemukakan satu (1) tawaran tender sahaja.
  2. Pembekal yang berminat DIWAJIBKAN menghadiri taklimat tender seperti alamat di atas. Wakil syarikat DIWAJIBKAN membawa bersama surat perwakilan dan cop syarikat.

 

Sekian, terima kasih.

 

"We are UniKL"

 

Best Regards,

 

WHWM

Wan Hanani Wan Mustafa

Procurement Unit

UniKL BMI

 

 

[Decide.Commit.Succed]

 

 

 

 

How to Register as UniKL BMI Vendor?


Kindly fill up the registration form  (form as attached)

Completed form with latest Company Profile can be mailed or hand delivered to :

 

Procurement Unit,

UniKL BMI, Batu 8, Jalan Sg. Pusu,

53100 Gombak, Selangor.

03-6184 1000 ext 266/136

 

Any assistance please contact Wan Hanani Wan Mustafa at 03-6184 1000 ext 266.

 
 

Thank you

 

"We are UniKL"

 

Best Regards,

 

WHWM

Wan Hanani Wan Mustafa

Procurement Unit

UniKL BMI

 

 

[Decide.Commit.Succed]

Contact Us

For further information please contact

 

Procurement unit

Universiti Kuala Lumpur 

British Malaysian Institute
Bt. 8, Jalan Sungai Pusu
53100 Gombak

Selangor Darul Ehsan


Attn:Wan Hanani Wan Mustafa

Tel : 03-6184 1000
Fax : 03-6186 4040

email:wanhanani@unikl.edu.my